De Stichting heeft tot doel het verzorgen van huifbedrijden voor ernstig gehandicapte kinderen en volwassenen. Huifbedrijden bevordert de (bloed)doorstroming en draagt bij aan positiviteit voor de deelnemers maar ook voor de ouders en/of begeleiders.

De vrijwilligers

De stichting bestaat uit vrijwilligers. Voor het huifbedrijden zijn veel vrijwilligers nodig, die allemaal hun eigen taak hebben. De taken die we hierbij 

onderscheiden zijn:

  • Menner: de menner of koetsier bestuurt het huifbed, deze is in het bezit van het koetsiersbewijs;
  • Groom: verzorgt de pony’s en zorgt samen met de menner voor het in- en uitspannen van de pony’s;
  • Overige vrijwilligers: deze lopen mee en helpen de groom en menner waar nodig.

 

De pony’s
Al sinds het ontstaan van de stichting zijn onze pony’s Sterre en Mietske verbonden aan de stichting. Na een lange periode van Corona verlof staan Sterre en Mietske nu weer regelmatig voor het huifbed. Als ze niet hoeven te rijden, staan de pony’s op het land en worden ze gepoetst en verwend door vrijwilligers.

Het bestuur
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 5 personen, namelijk:

Pauline van Oers (voorzitter en coördinator vrijwilligers)

Diana Schilperoord (secretaris)

Lianne Bakker (penningmeester)

Sterre Wattel (PR en fondsenwerving)

Lydia van Leeuwen (dagelijkse leiding)