De stichting is per december 2011 door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zodat giften en donaties NL60RABO0340366931 voor onze Stichting voor de belasting aftrekbaar zijn. De stichting is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54519616.