De stichting bestaat uit vrijwilligers. Voor het huifbedrijden zijn veel vrijwilligers nodig, die allemaal hun eigen taak hebben. De taken die we hierbij onderscheiden zijn:

  • Menner: de menner of koetsier bestuurt het huifbed, deze is in het bezit van het koetsiersbewijs;
  • Groom: verzorgt de pony’s en zorgt samen met de menner voor het in- en uitspannen van de pony’s;
  • Overige vrijwilligers: deze lopen mee en helpen de groom en menner waar nodig

 

Het bestuur
De stichting heeft een bestuur dat bestaat uit 4 personen, namelijk:

 

 

Pauline van Oers (voorzitter en coördinator vrijwilligers)
 

 

 

 

Diana Schilperoord (secretaris)  

 

 

 

 

Lianne Bakker (penningmeester)

 

 

Lydia van Leeuwen (dagelijkse leiding)